Maryam, Bunda Sang Nabi

Maryam, Bunda Sang Nabi

Sibel Eraslan

0.0

Remaja

472 Hlm.

Login untuk Sewa / Beli

"Wahai Maryam! Dari mana kamu memperoleh (makanan) ini?” Maryam menjawab:”Makanan itu dari sisi Allah.” Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki-Nya tanpa perhitungan.(Q.s. Ali-Imraan [3]:37)