Kisah-Kisah Dalam Surah Al-Kahf

Kisah-Kisah Dalam Surah Al-Kahf

Angga Mulyana

5.0

Agama, I Love You 3000

Login untuk Sewa / Beli

Al-Qur’an merupakan pedoman hidup umat manusia. Di dalamnya terdapat berbagai kisah-kisah orang terdahulu
yang dapat dijadikan pelajaran bagi umat manusia. Buku ini berisi tentang empat kisah yang diceritakan dalam surah
Al-Kahf, yaitu kisah para pemuda penghuni gua (Ashabul Kahfi), kisah pemilik dua kebun, kisah Nabi Musa AS dan
Khidir AS, serta kisah Zulkarnain. Kisah-kisah tersebut disajikan dengan bahasa yang sederhana dan ringkas.
Selain itu, kisah-kisah dalam buku ini juga dilengkapi dengan petikan ayat yang berhubungan dengan kisah
yang diceritakan. Dengan demikian, pembaca dapat merujuk atau membaca langsung ayat dalam surah
Al-Kahf yang bercerita tentang kisah tersebut.