Rahasia Ilmu Laduni & Hikmah Penciptaan Mahluk

Rahasia Ilmu Laduni & Hikmah Penciptaan Mahluk

Imam Al-Ghazali

0.0

Agama, Karya Klasik

Login untuk Sewa / Beli

Ilmu laduni adalah ilmu yang langsung diberikan Allah kepada hamba-Nya yang dikehendaki. Tanpa perantara, bahkan terkadang tak disadari oleh si penerima. Menurut Imam al-Ghazali, Ilmu laduni hanya diberikan kepada hamba-Nya yang bersih hatinya dan tinggi takwanya.
Lebih lanjut, Imam al-Ghazali menjelaskan bagaimana kedudukan ilmu ini dalam Islam. Lengkap dengan argumen serta dalil-dalil yang ada dalam al-Quran dan sunah. Hal ini untuk menepis tudingan sebagian golongan yang tidak mengakui keberadaan ilmu ini.
Buku Rahasia Ilmu Laduni dan Hikmah Penciptaan Makhluk ini diambil dari kitab Majma’ah Rasail al-Imam al-Ghazali. Keduanya membahas rahasia dan hikmah di balik kuasa Allah atas segala ciptaan-Nya, termasuk ilmu laduni, sebagai salah satu ciptaan yang unik.
Keilmuan dan kesalehan Imam al-Ghazali memang tak diragukan lagi. Tak heran jika ia mendapat banyak julukan penghormatan, mulai dari Hujjatul Islam hingga Mufti al-Ummah. Semua predikat baik itu didapat lantaran gagasan-gagasannya yang besar dalam berbagai ilmu.