Ekonomi Syariah

Ekonomi Syariah

Catharina Vista Okta Frida

0.0

Bisnis dan Ekonomi

Login untuk Sewa / Beli

Ekonomi Syariah: Pengantar Ekonomi Islam. Buku ini secara keseluruhan memuat topik-topik mengenai:

Filosofi Dasar Ekonomi Islam
Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional
Pemikiran Ekonomi Islam Klasik
Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer
Harta dan Kepemilikan dalam Islam
Konsep Uang dalam Perspektif Islam
Perilaku Konsumen
Perilaku Produsen
Mekanisme Pasar
Kebijakan Moneter
Jenis Akad dalam Ekonomi Islam
Fikih Zakat
Bank Syariah
Pasar Modal Syariah