Jodoh: Memilih Jodoh & Meminang dalam Islam

Jodoh: Memilih Jodoh & Meminang dalam Islam

Husein Muhammad Yusuf

0.0

Agama, Sosial dan Psikologi

Login untuk Sewa / Beli

Jodoh: Memilih Jodoh dan Meminang dalam Islam

Islam mengatur semua aspek kehidupan. Tidak ada satu pun hal menyangkut kehidupan manusia yang tidak diatur dalam Islam. Apalagi dalam urusan membina keluarga. Rasulullah memberikan rambu-rambu untuk umatnya dalam hal memilih istri dan suami sehingga terbentuk ketenteraman dalam keluarga.

Membina keluarga bertujuan untuk menjalin hubungan di antara sesama Muslim karenanya cara yang ditempuh pun harus menumbuhkan kesenangan di antara kedua pihak. Meminang, cara yang lazim dilakukan sebelum tahapan pernikahan diselenggarakan. Bolehkah seorang laki-laki meminang seorang perempuan yang telah dipinang oleh orang lain? Sudahkan mahramkah starus si peminang bilah telah meminang seorang perempuan?

Salah satu pertanyaan tersebut di antara banyak pertanyaan lainnya tentang jodoh dan meminang dikupas tuntas dalam buku ini. Semua Muslim dan Muslimah wajib mengetahui cara memilih suami/istri dan bagaimana meminang yang disyariatkan Islam.