Keep Positive Thinking: 20 Tips Membangun Kepribadian Islami

Keep Positive Thinking: 20 Tips Membangun Kepribadian Islami

Adil Fathi Abdullah

0.0

Agama, Pengembangan Diri, Motivasi

Login untuk Sewa / Beli

Keep Positive Thinking

Segala masalah, ujian, serta kondisi yang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita adalah jalan bagi diri kita untuk selangkah lebih maju dan lebih tinggi dalam menapaki jalan kehidupan. Hanya kepada Allah-lah kita menggantungkan segalanya, mengadukan segala curahan dan kegalauan hati. Segala petunjuk-Nya menjadi penuntun kita untuk menjalani hidup ini. Agar kita senantiasa diliputi ketenangan hati dan memiliki kekuatan untuk menghadapi hidup ini, Allah telah memberikan “buku petunjuk” kehidupan berupa Al-Qur’an dan as-Sunnah. Dalam buku ini disajikan beberapa tips dan langkah yang sesuai Al-Qur’an dan as-Sunnah agar kita senantiasa diliputi ketenangan dan kejernihan hati serta pikiran ketika masalahmasalah hidup terus menghampiri kita.