History of Islamic Civilization

History of Islamic Civilization

Muhammad Fathurrohman

0.0

Lainnya, Agama

Login untuk Sewa / Beli

Paparan sejarah pertumbuhan peradaban Islam. Sejak masa Nabi hingga Lahir dan merosotnya kekhalifahan bani Abbasiyah. Daftar pergantian kepemimpinan termasuk prestasi dan peristiwa-peristiwa penting yang menandai naik turunnya pengaruh Islam di wilayah jazirah Arab dan sekitarnya.Muhammad Fathurrohman. History of Islamic Civilization : Peristiwa sejarah peradaban Islam, sejak zaman Nabi sampan Abbasiyah