STUDI HADIS FENOMENOLOGI AKHIR ZAMAN: TELAAH PEMIKIRAN HADIS NUBUWWAH AR-RASUL AHMAD FAHMI ZAMZAM DAN WALIYULLAH AN-NADWI

STUDI HADIS FENOMENOLOGI AKHIR ZAMAN: TELAAH PEMIKIRAN HADIS NUBUWWAH AR-RASUL AHMAD FAHMI ZAMZAM DAN WALIYULLAH AN-NADWI

Rifqi Maulana Fahmi & Ubaidillah

0.0

Agama

Login untuk Sewa / Beli

Topik pembahasan mengenai nubuat akhir zaman memiliki elan vital dalam persoalan sosial keagamaan yang saat ini ramai diperbincangkan. Hal ini bisa dibuktikan dengan cukup banyaknya kajian literatur-literatur yang menjadikan hadis akhir zaman sebagai tema utama, baik klasik maupun modern. Salah satu karya modern yang membahas mengenai akhir zaman adalah literatur bertajuk Nubuwwah Ar-Rasul karya Waliyullah An-Nadwi dan Empat Puluh Hadis Peristiwa Akhir Zaman karya Ahmad Fahmi Zamzam, di mana kedua literatur tersebut mengangkat tema yang sama, yaitu hadis-hadis nubuat akhir zaman yang di dalamnya tidak hanya menuliskan hadis akhir zaman semata, melainkan juga berusaha meyakinkan para pembacanya dengan konsep yang ditawarkan mengenai nubuat akhir zaman untuk menyeimbangkan logika dan spiritualitas manusia.