Menjadi Suami & Ayah Hebat

Menjadi Suami & Ayah Hebat

Haikal Hassan Baras

0.0

Sosial dan Psikologi

Login untuk Sewa / Beli

Menjadi Suami dan Ayah Hebat

Dalam buku Menjadi Suami dan Ayah Hebat, penulis—Ustadz Haikal Hassan Baras atau yang akrab dipanggil Babe Haikal—me-maparkan pernikahan dalam sebelas bab menggunakan sudut pan dang laki-laki. Penulis membahas beberapa hal tentang proses sebelum pernikahan, konflik-konflik yang mungkin muncul dalam pernikahan, serta cara menjadi seorang suami dan ayah yang hebat bagi keluarga. Semoga para pembaca dapat memetik manfaat dari buku ini, serta selamat berjuang untuk menjadi suami dan ayah hebat.